Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Tổ Chức Pháp Hội Thù Ân GĐPTVN Trên Thế Giới

ĐIỀU THỨ NHẤT: Nay chuẩn y nhân sự Ban Tổ Chức Pháp Hội Thù Ân của Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới vào các ngày 22, 23, 24 tháng 08 năm 2014 (nhằm ngày 27, 28, 29 tháng 7 năm Giáp Ngọ) với thành phần như sau: …