Browsing: nhớ lắm ngày xưa ấy

Tang lễ Hòa Thượng Minh Châu
0

Thuở ấy, từ năm 1975 trở về trước, chiều chủ nhật hàng tuần đều cò giảng pháp tại hội trường chùa Ấn Quang do Viện Hóa Đạo và Tổng Vụ Hoằng Pháp phân bố lịch giảng. Ngoài chư tôn Hòa Thượng Trong Viện Tăng Thống và Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo ra, tất cả chư tôn lãnh đạo trong Hội Đồng Viện, từ Tổng Vụ Trưởng trở xuống đều có nhiệm vụ đến giảng theo lịch đã xếp…