"NI CÔ TRỘM BIA NHANH NHƯ CHẢO CHỚP" – Người đưa tin dốt nát hay cố ý xuyên tạc???

Suy nghĩ đầu tiên của tôi là giữa “thanh thiên bạch nhật” giữa thời đại văn minh, tiến bộ của thế kỷ XXI; của trào lưu “đối thoại thay vì đối đầu” này lại còn có người cầm bút u mê ám chướng đi công kích thẳng thừng vào một tôn giáo lớn đã từng bao phen lên tiếng phản ứng các hành vi, hoạt động xúc phạm tín ngưỡng?…