Tới chỗ khai nước tiểu mà tham học

Thiền không nhất định ở phương diện trang nghiêm tướng đẹp, không nhất định ở phương diện sang trọng. Cảnh giới thiền mà huệ nhãn nhìn thấy, cũng có nghĩa là hoa sen mọc trong bùn, vàng ngọc ẩn trong đá…