Phân ưu cùng Tang gia HT Quảng Dũng Hồ Chí Cường

Nhận được hung tin:
Thân Mẫu
Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam
QUẢNG DŨNG – HỒ CHÍ CƯỜNG
Vừa tạ thế lúc 14 giờ 45′ ngày 27 tháng 08 năm 2012
Tại tại Fortworth, Texas, Hoa Kỳ
>>>Xem tiếp thông tin…