Pháp thoại: Dựng mái Lam yêu – HT Thích Hạnh Hải

Ở thời đại bùng nỗ thông tin, phi thuyền hỏa tiển, anh chị em vẫn “Chúng ta là chim…” tay chắc trong tay như là đôi cánh mềm biết nương gió cởi mây mà vượt qua bão dông. Thời đại công nghệ người ta thiết lập những xa lộ trên không, những xa lộ thông tin. anh chị em vẫn: “Đường về ngập chiều, nghe vươn thương yêu, lòng còn lưu luyến tiếng chim đàn reo”…