Browsing: quà xuân

Chuyện Gia Đình Phật Tử
0

Châm ngôn Bi-Trí-Dũng của GĐPT đã định hướng đúng cho sinh hoạt và tu tập trong tổ chức. Phải có trái tim yêu thương thì trí huệ phát sáng mới hướng đến việc phụng sự quần sanh. Nhưng cũng rất cần dũng lực để vượt khó, để dấn thân…