Bồ Đề Đạo Tràng sẽ đón 4.000 quân nhân Anh Quốc đến thiền tập

Quân đội Anh sẽ gởi 4.000 quân nhân Phật Giáo thành từng nhóm khoảng 100 đến 150 người đến Bồ Đề Đạo Tràng và Sarnath để tìm kiếm sự bình yên sau một thời gian dài phải phục vụ ở những khu vực chiến tranh trong nhiều nước như Afghanistan và Iraq. Họ sẽ thiền tập dưới cội bồ đề nơi đức Phật thành đạo vào thế kỷ thứ VI trước TL…