Browsing: quan tài

Chuyện đời
0

Gần đây tôi có dịp quen biết một người phụ nữ khá lớn tuổi, bà này thường tỏ ra thương hại bạn bè khi thấy họ lúc nào cũng bận tâm lo lắng đến tiền bạc, ngay cả lúc mà cái chết đã gần kề. Bà bảo rằng: “Chưa hề có ai thấy một chiếc két sắt đặt trên một cỗ quan tài bao giờ cả !”…

Chuyện là-lạ
0

Vào thế kỷ XVIII, với sự phát triển của ngành giải phẫu, nước Anh đã thông qua đạo luật cho phép các cơ sở y tế được phép mổ xẻ hay sử dụng xác chết của những tội nhân bị tử hình để nghiên cứu. Tuy nhiên, do tốc độ phát triển của ngành này quá nhanh dẫn đến việc xác chết tội phạm không đủ cung cấp. Từ hoàn cảnh “túng quẫn” này đã xuất hiện thêm một nghề mới là nghề… trộm xác.