Tạo sân chơi trong sinh hoạt GĐPT

Việc tạo ra những sân chơi cho các em Đoàn Sinh cần phải được các anh chị Trưởng đầu tư, nghiên cứu để tạo ra những mô hình phù hợp với tâm sinh lý của từng lứa tuổi, từng ngành chứ không chỉ làm qua loa, nhất thời. Ví dụ như sân chơi cho Oanh Vũ phải khác với sân chơi dành cho tuổi Thanh, Thiếu…