Nước Việt – Đất Việt – Dân Việt

Nước Việt Nam hình cong như chữ S, phía Bắc giáp các tỉnh Vân Nam, Quảng Tây và một phần tỉnh Quảng Đông của Trung Hoa, phía Tây giáp Lào và Cambodia, phía Nam giáp vịnh Rạch Giá, phía Đông giáp Đông Hải…