Một thanh niên Việt Nam được Tổng Thống Mỹ vinh danh tại Tòa Bạch Ốc

Thạch “Tak” Nguyễn – cựu sinh viên đại học U.C.L.A, hiện sống ở Westminster – được Tòa Bạch Ốc mời đến để vinh danh vì thành tích giúp hàng ngàn người vô gia cư (homeless) qua tổ chức bất vụ lợi “Swipes for the Homeless” do anh đồng sáng lập hồi năm 2009…