Công nghệ tân tiến không thể thay thế tình yêu

Nội dung đoạn clip này thể hiện về sức mạnh của tình yêu, đang được lan truyền trên internet trong những ngày qua và tạo ra nhiều biểu cảm đồng tình của cộng đồng cư dân mạng rằng: công nghệ có thể giúp con người đủ thứ, nhưng vẫn không thể và không bao giờ thay thế được tình yêu!…

Nhận diện và thay thế

Sự học tập chính đáng là sự học tập không dựa vào lòng tham mà dựa vào tâm ly tham. Và muốn ly tham, trước hết là ta phải biết nhận diện về lòng tham đang có mặt trong ta, ta phải biết nhận diện nó như là chính nó và nó được sinh khởi từ những yếu tố không phải là nó…