Browsing: thấy và không

Công án - Giai thoại
0

Thiền giả có giác ngộ hay không? Hãy thí nghiệm qua mới biết được. Vừa mở miệng liền biết ngộ hay không ngộ. Ngộ và không ngộ, Thiền Sư khám phá biết liền…