Tiểu sử Cố Huynh Trưởng Thị Đề NGUYỄN KHẮC THỌ

Suốt cuộc đời vì Đạo của anh, trong quá trình phục vụ Giáo Hội cũng như trong tổ chức Gia Đình Phật Tử, lúc nào anh cũng nêu cao tinh thần phục vụ vì đạo pháp và dân tộc, vì tương lai của đàn em áo lam, một lòng trung kiên với tổ chức GĐPT bất chấp sự hăm dọa, mua chuộc…

♫ Thông Già Rủ Bóng Vườn Lam – Nhạc tưởng niệm Cố Huynh Trưởng GĐPTVN Thị Đề NGUYỄN KHẮC THỌ

Nhạc phẩm: THÔNG GIÀ RỦ BÓNG VƯỜN LAM.
Tác giả: ĐỨC QUẢNG.
Ca khúc tưởng niệm Cố Huynh Trưởng Cấp Dũng GĐPTVN Thị Đề NGUYỄN KHẮC THỌ