Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan viên tịch – Thông tin tang lễ

Đại Lão Hòa Thượng húy thượng Thắng hạ Hoan hiệu Long Hoan đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 06g50 ngày 25/1/2024, (nhằm ngày Rằm tháng Chạp năm Quý Mão), tại thành phố Santa Ana, quận Cam, tiểu bang California, Hoa Kỳ, thọ thế 97 năm, 72 hạ lạp…