Bài thơ của một nhà sư hay bức thông điệp nhân quyền?

Bài thơ dưới đây được ông viết vào năm 1988, tức là 5 năm trước khi ông qua đời, và đã được rất nhiều người biết đến vì nội dung thật nhân bản và khoan dung của nó. Bài thơ cũng đã được đăng tải trên rất nhiều trang web của Thái Lan cũng như trên toàn thế giới…