Browsing: thông tin đa chiều

Chuyện là-lạ
0

Chuyện phát hiện pho tượng Phật Giáo tạc bằng thiên thạch hấp dẫn sự tìm hiểu của giới nghiên cứu và Phật Giáo Đồ trong tháng 10/2012 tưởng đã “đâu vào đấy”. Nhưng không! Vẫn đang tiếp tục có thêm những thông tin mới trái ngược nhau… Mời quý bạn dọc theo dõi, tìm hiểu thêm loạt bài dưới đây về sự kiện này…