Thư Viện Gia Đình Phật Tử ca

THƯ VIỆN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ CA
Bài ca truyền thống Thư Viện GĐPT (https://thuviengdpt.info)
Nhạc và lời: Viên Dung.
Hòa âm – Trình bày: Lệ Lưu…