Sen Trắng – Bài ca chính thức từ Thanh Niên Phật Học Đức Dục đến Gia Đình Phật Tử Việt Nam

Bài ca Sen Trắng này được áp dụng từ thời kỳ Đoàn Thanh Niên Phật Học Đức Dục (khoảng thời gian từ năm 1938 đến 1943) cho đến nay vẫn không thay đổi. Ban đầu, sử dụng lời ca bằng tiếng Pháp và khởi thủy lời ca Pháp ngữ này có phần rườm rà…

Thư Viện Gia Đình Phật Tử ca

THƯ VIỆN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ CA
Bài ca truyền thống Thư Viện GĐPT (https://thuviengdpt.info)
Nhạc và lời: Viên Dung.
Hòa âm – Trình bày: Lệ Lưu…

Nhạc Sỹ Phật Tử Bửu Bác và nhạc phẩm Hải Triều Âm (Trầm Hương Đốt)

Hải Triều Âm, bản nhạc in dấu một thời, thời điểm Phật Học trên đưòng chấn hưng (1930-1935). Hải Triều Âm mở đầu thể nhạc cúng lễ Phật Giáo, từ đó về sau “xông ngát mười phương”, và rồi đây các nhà biên khảo lịch sử Phật Giáo giai đoạn cận đại, không thể không nhắc đến soạn giả tâm hương tâm thành Bửu Bác…

Đi tìm nguyên bản của một bài hát (bài Trầm Hương Đốt)

Nguyên văn nội dung một dòng trạng thái (status) mới đây trên Facebook kèm theo một bài viết củ của Huynh Trưởng Quảng Long – Nguyễn Thế Phước mà chúng tôi -TVGĐPT- mới tìm thấy, xin được truyền tải lại cùng bạn đọc; và nhằm bảo đảm tính chất trung thực của thông tin, chúng tôi đã xin phép anh Nguyễn Thế Phước đăng tải nguyên văn những email…

Cánh Mềm – Bài hát của Bậc Cánh Mềm

————– oOo ————– Nguồn: Tài liệu Tu học Ngành Đồng – Bậc Cánh Mềm – BHD Trung Ương GĐPTVN tu chỉnh năm 2004.