Tiểu sử Thánh Tử Đạo: Thượng Tọa Thích Tiêu Diêu

với tâm nguyện để cứu nguy Phật Giáo, lúc 4 giờ sáng, ngay tại sân chùa Từ Đàm, nơi lãnh đạo cuộc đấu tranh bất bạo động của Phật Giáo miền Trung, Thượng Tọa Thích Tiêu Diêu tự châm ngọn lửa thiêu đốt thân mình để soi sáng vô minh…