Tìm cha trong mơ

Chung Bảo Ngân là Huynh Trưởng tập sự của 1 đơn vị GĐPT của tỉnh Vĩnh Long. Mùa Vu Lan năm nay, BBT chúng tôi nhận được một bài viết của em gởi về. Giọng văn tuy còn non nớt, nhưng cảm xúc rất thật. Tôn trọng những cảm xúc của em, chúng tôi đăng nguyên văn bài viết của em mà không biên tập lại. ..