Browsing: tin loạn quê hương

Vườn thơ
0

Họ bắn không van lơn
Họ chém không cúi lạy
Họ bắt cứ im lìm kéo nhau vào ngục tối
Vẫn cứ thế
Bất bạo động quê hương nhé!…