Đại Tá Lục Quân Hoa Kỳ gốc Việt Tôn Thất Tuấn – Tùy Viên Quân Sự Hoa Kỳ tại Việt Nam

Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ vừa bổ nhiệm Đại Tá Lục Quân Hoa Kỳ gốc Việt Tôn Thất Tuấn làm Tùy Viên Quân Sự Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam (ĐSQ tại Hà Nội), thay thế cho Đại Tá Lục Quân Earnest Lee vừa mãn nhiệm kỳ trở về Bộ Quốc Phòng nhận nhiệm vụ mới…