Chùa Ông Trầm Bê – Chuyện không thể tin: Đổi tên chùa thành tên thí chủ, tạc tượng, vẽ hình gia đình thí chủ trên tam quan, chánh điện, tiền đường!

Tường bên phải chánh điện là những khuôn chữ chạm nổi khá to tên ba người con của ông Trầm Bê bằng tiếng Khmer và tiếng Việt. Còn trên vách tường bên trái chánh điện là hình tượng đúc đồng màu xám đen của ba người thân (cha mẹ) ông Trầm Bê đặt ngang hàng với tượng nữ thần Apsara….