Browsing: trình diễn văn nghệ

Ảo thuật
0

Nhằm giúp các bạn làm quen và tập luyện, thực hành với một vài trò ảo thuật đơn giản, thú vị mà nếu linh động bạn có thể cải thiện nhằm phong phú hóa một buổi sinh hoạt của Đoàn; Đội; Chúng; Đàn…, mở đầu một khóa giảng dạy cho các em hằng tuần hoặc thay đổi không khí trong một đêm lửa trại, họp vui quanh đèn… Thư Viện GĐPT Online mở chuyên mục Ảo Thuật này để giúp sưu tầm, giới thiệu thể loại trò chơi quen thuộc này cho các bạn…