Ni Sư Hàn Quốc trong trại giam

Qua việc phát triển trí tuệ chúng ta có thể đạt được giác ngộ. Phật pháp không nói gì khác hơn. Phật pháp chỉ nói về sự hoàn thành và hoàn hảo cá tính của mỗi người. Khi chúng ta đã hoàn hảo cá tính của mình thì tình thương yêu và lòng bi mẫn sẽ xuất hiện. Không có, chúng ta sẽ khổ đau vì sân hận, bất mãn và oán hờn…