Browsing: tưởng nhớ

Chuyện Gia Đình Phật Tử
1

Tất cả chúng ta làm cái gì cũng đều tưởng nhớ Phật cả. Nhưng tại vì anh chị nghĩ rằng, chỉ có EM là tưởng nhớ Phật, chứ ANH, CHỊ thì khỏi! Bởi vì anh chị lớn quá rồi, anh chị lo làm việc lớn, cho nên anh chị không tưởng nhớ Phật…