Điếu Văn tưởng niệm Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu của GĐPT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Lúc 9 giờ sáng nay, ngày 23 tháng 7 ÂL Nhâm Thìn – Phật Lịch 2556 (8/9/2012-GVN), tại Lạc Bang Tự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Huynh Trưởng, Đoàn Sinh GĐPT toàn tỉnh tổ chức lễ Hiệp Kỵ truyền thống của GĐPT tỉnh theo thông lệ. Trước nghi thức Hiệp Kỵ, toàn thể Đoàn Viên GĐPT hiện diện đã trang trọng cử hành Lễ Tưởng Niệm và Thọ Tang Cố Đại Lão Hòa Thượng Ân Sư Thích Minh Châu…

Gia Đình Phật Tử Việt Nam thọ tang & tưởng niệm Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu

…Nghi thức dâng hương, dâng hoa, đảnh lễ, thọ tang, dâng lời cảm niệm, nhiễu quan… theo truyền thống diễn ra trang trọng mà thâm tình làm xúc động không những người trong cuộc đang cử hành nghi lễ mà tấm chân tình thi thiết của chư tôn Thiền Đức và anh chị em Lam Viên về đảnh lễ tưởng niệm vị ân sư, thành viên sáng lập tổ chức đã khiến những ai hiện diện tại lễ đường đều thương cảm bồi hồi…

Vọng bái Giác Linh Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu

BAN QUẢN TRỊ CÙNG TOÀN THỂ THÀNH VIÊN THƯ VIỆN GĐPT ONLINE
NHẤT TÂM VỌNG BÁI
GIÁC LINH CỐ ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG TÂN VIÊN TỊCH
HÚY THƯỢNG TÂM HẠ TRÍ – TỰ MINH CHÂU – HIỆU VIÊN DUNG
THÀNH VIÊN SÁNG LẬP GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM