Khảo cứu bài "minh" của chúa Nguyễn Phúc Chu trên văn bia chùa Thiên Mụ (Huế)

Bài “Minh” của chúa Nguyễn Phúc Chu trên văn bia tại chùa Thiên Mụ (Huế) dưới đây do Giáo sư Đoàn Khoách phiên âm, dịch nghĩa và xử lý văn bản bằng kỷ thuật điện toán (PC) tặng cho Nhóm Hán Nôm của Giáo sư Lê Văn Đặng. Chúng tôi đã xin phép Giáo sư Lê Văn Đặng để được đăng tải lại phục vụ nhu cầu của quý bạn đọc…