Giành lại một tiếng chuông cho Huế

Vâng, rất nhiều bạn đọc đã nhầm lẫn, trong đó có tôi, suýt nữa để cho người ta lấy đi mất tiếng chuông Thiên Mụ thiêng liêng đó. Cám ơn người con gái đất Thần Kinh (tôi đoán vậy vì cái họ Tôn Nữ của cô) đã giành lại một tiếng chuông cho Huế…

Khảo cứu bài "minh" của chúa Nguyễn Phúc Chu trên văn bia chùa Thiên Mụ (Huế)

Bài “Minh” của chúa Nguyễn Phúc Chu trên văn bia tại chùa Thiên Mụ (Huế) dưới đây do Giáo sư Đoàn Khoách phiên âm, dịch nghĩa và xử lý văn bản bằng kỷ thuật điện toán (PC) tặng cho Nhóm Hán Nôm của Giáo sư Lê Văn Đặng. Chúng tôi đã xin phép Giáo sư Lê Văn Đặng để được đăng tải lại phục vụ nhu cầu của quý bạn đọc…