Browsing: vua hùng vương

Chuyện Gia Đình Phật Tử
0

Mai An Tiêm đã trở về với vua. Vì sao? Vì người Phật Tử bước vào đời với tinh thần “VÔ NGÃ – VỊ THA” quên mình vì hạnh phúc của mọi người. Phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật chứ không phải van xin vua một chỗ đứng trong vương quốc của ngài…