Tài liệu trại huấn luyện Anoma Ni Liên – Ngành Thiếu/Thanh

TÀI LIỆU HUẤN LUYỆN
TRẠI ĐỘI/CHÚNG TRƯỞNG/PHÓ
ANOMA – NI LIÊN
NGÀNH THANH/THIẾU GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

Theo: Tài liệu Trại huấn luyện Anoma – NiLiên
Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN ấn hành.

I. NGÀNH THIẾU

STT BỘ MÔN ĐỀ TÀI GHI CHÚ
01  Phật pháp  Tam Quy
02  Phật pháp  Ngũ Giới
03  Tinh thần  Ý nghĩa tên Trại
04  Tác phong  Nghề Đội Chúng Trưởng
05  Tác phong  Tinh thần đồng đội
06  Tác phong  Hiểu mình – hiểu bạn
07  Tác phong  Kỷ luật Đội Chúng
08  Tổ chức – Điều khiển  Góc Đội Chúng
09  Tổ chức – Điều khiển  Họp Đội Chúng.
10  Tổ chức – Điều khiển  Trò chơi Đội Chúng
11  Tổ chức – Điều khiển  Đội Chúng tự trị
12  Tổ chức – Điều khiển  Trại Đội Chúng
13  HĐTN – Văn nghệ  Hình thức và hiệu lệnh tập họp
14  HĐTN – Văn nghệ  Báo Đội Chúng
15  HĐTN – Văn nghệ  Tìm phương hướng bằng la bàn và bản đồ
16  HĐTN – Văn nghệ  Phương pháp làm cáng cứu thương bằng vật liệu tại chỗ

II. NGÀNH THANH

STT BỘ MÔN ĐỀ TÀI GHI CHÚ
01  Phật pháp  Tam Quy
02  Phật pháp  Ngũ Giới
03  Tinh thần  Ý nghĩa tên Trại
04  Tác phong  Nghề Đội Chúng Trưởng
05  Tác phong  Tinh thần đồng đội
06  Tác phong  Hiểu mình – hiểu bạn
07  Tác phong  Kỷ luật Đội Chúng
08  Tổ chức – Điều khiển  Góc Đội Chúng
09  Tổ chức – Điều khiển  Họp Đội Chúng
10  Tổ chức – Điều khiển  Đội Chúng tự trị
11  Tổ chức – Điều khiển  Trại Đội Chúng
12  Tổ chức – Điều khiển  Tổ chức du khảo
13  Tổ chức – Điều khiển  Vạch chương trình và điều khiển lửa trại
14  HĐTN – Văn nghệ  Hình thức và hiệu lệnh tập họp
15  HĐTN – Văn nghệ  Các phương pháp hô hấp nhân tạo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.