Tài liệu trại huấn luyện Huynh Trưởng Sơ Cấp Lộc Uyển

TÀI LIỆU HUẤN LUYỆN
HUYNH TRƯỞNG SƠ CẤP
LỘC UYỂN
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

Theo: Tài liệu Trại huấn luyện Huynh Trưởng Lộc Uyển
Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN ấn hành.

STT BỘ MÔN ĐỀ TÀI GHI CHÚ
01 Tổng quát  Vấn đề huấn luyện Gia Đình Phật Tử Việt Nam
02 Tổng quát  Tinh thần Trại Lộc Uyển
03 Phật pháp  Đức tin của người Huynh Trưởng GĐPT
04 Phật pháp  Huynh Trưởng với đạo pháp và dân tộc
05 Thấu đáo về GĐPT  Những Huynh Trưởng và Đoàn Sinh đã sinh hy sinh cho đạo pháp và dân tộc
06 Thấu đáo về GĐPT  Nội quy GĐPTVN – Quy chế Huynh Trưởng
07 Thấu đáo về GĐPT  Các Ngành trong Gia Đình Phật Tử
08 Thấu đáo về GĐPT  Hình thức Gia Đình Phật Tử
09 Thấu đáo về GĐPT  Chào kính và kỷ luật trong Gia Đình Phật Tử
10 Thấu đáo về GĐPT  Các ngày lễ chính trong Gia Đình Phật Tử
11 Thấu đáo về GĐPT  Phương pháp truyền đạt một đề tài Phật Pháp
12 Thấu đáo về tổ chức một Đoàn  Đoàn Phó – Tư cách và nhiệm vụ
13 Thấu đáo về tổ chức một Đoàn  Tổ chức – Quản trị Đoàn
14 Thấu đáo về tổ chức một Đoàn  Hình thức và hiệu lệnh tập họp
15 Thấu đáo về tổ chức một Đoàn  Điều khiển một buổi sinh hoạt Đoàn
16 Thấu đáo về tổ chức một Đoàn  Tổ chức Đội – Chúng – Đàn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.