Thơ "giọng Huế"

0

Khổ I:

Đi đâu thì nói “đi mô”
“O nớ” ám chỉ cái cô chung trường
“Ôốt dôột” khi tui nói thương
Có nghĩa mắc cỡ má vương nụ hồng

“Khôôn” là đồng nghĩa với không
Chẳng muốn lấy chồng: “khôôn muốn lấy dôôn”
“Đoản hậu” là ác, eng ni (1)
Tui đã im lặng cứ đi theo hoài

Nhà tui còn khoảng đường dài
Có chi noái (2) nấy, ngày mai hết rồi
Trên cao thì nói “côi cao”
“Đi rượng” là lúc sóng đôi như chừ

“Phủ phê” là lúc thặng dư
Như là tình cảm “đã nư”, no đầy
“Như ri” có nghĩa như vầy
“Mô”, “tê”, “răng”, “rứa”, em… quây mòng mòng.

Khổ II:

“Ở nể” đồng nghĩa ở không
Trai hông lí dzợ; không chồng: “ế dôôn”
Ngu ngu thì nói “khôôn khun”
Dại dại mô tả: “đù đù” mặt ra

Còn trẻ thì nói “chưa tra”
Tới tuổi già già khú đế là “ôôn”
Có cô thiếu nữ lấy “dôôn”
Lấy được ông chồng thăng chức “mụ o”

“Răng chừ” đồng nghĩa “khi mô”
“Khi mô” có nghĩa khi nào đó thôi
Khi mô có cặp có đôi
Răng chừ hết cảnh tuổi đời bơ vơ

Đơn côi “cái trôốt” dật dờ
Là ôm đầu bạc “cà ngơ” một mình
Lặng yên thì nói “mần thinh”
Để nghe len lén duyên tình giăng tơ.

“Mua lửa” thì thiệt phải lơ
Vì là mua thiếu ai cho “lửa” hoài
“Mắc lửa” là thiếu nợ dài
Lửa chi không thiếu, chẳng phai lửa tình

“Sớm mơi” là lúc bình minh
Của ngày kế tiếp, nong tình đem phơi
“Bữa tê” em hẹn lại chơi
Quên bẵng cái việc em mời bữa kia

“Bữa tề” mang lịch ra chia
“Bữa tể” là trước bữa tê hai ngày
“Bữa ni” là bữa hôm nay
Là lúc đương nói hàng hai đây nì

“Mần chi” ai hỏi làm chi
Sao hỏi làm gì: “răng hoải mần chi?”
Thế này thì nói “ri nì”
“Rứa tề”: thế đó, mần chi đây hè?

Cái cây thì noái cái “que”
Còn ở trước hè lại noái “trước cươi”
Cái “ôôn” bản mặt tươi tươi
Ưa đi tán bậy là người “vô duyên”

Khổ III:

Lấy chồng răng gọi mụ o?
Anh trai lấy vợ, mình thành mụ o
Mụ o hiền hậu khỏi lo
Bà cô nhiều chuyện là “mụ o dọn (3) mồm”

Tối qua thì noái “khi hôm”
Hoàng hôn: “chạng vạng”, nghe run quá trời!
Sớm mơi mang “chủi xuốt cươi” (4)
Sài Gòn nghe thấy thì cười bò lăn!

Lỡ ưng (5) rồi, biết mần răng !
Cái giọng trọ trẹ… cũng muốn ăn chung một nồi
Con gái chưa noái đã cười
Bị người ta mắng là người vô duyên.

Đọc thơ nghe thấy đã… ghiền
Huế ơi! nhớ quá! muốn bay liền ra ngay…

— oOo —

(1) eng ni: anh này.

(2) noái: nói.

(3) dọn: nhọn.

(4) chủi xuốt cươi: chổi quét sân.

(5) ưng: thích; thương; yêu mến.

Share.

Comments are closed.