Cảm niệm Phật Đản PL. 2559 của Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh GĐPTVN

0

CẢM NIỆM PHẬT ĐẢN – PHẬT LỊCH 2559

của Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh Gia Đình Phật Tử Việt Nam

— oOo —

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

– Kính bạch Chư Tôn Đức.
– Kính thưa toàn thể Phật Tử.

Phật Đản Phật lịch 2559, lại trở về với hành tinh chúng ta. Những hàng đệ tử của đấng Thế Tôn khắp mọi nơi đang hân hoan đón mừng ngày đại lễ này một cách trân trọng và chí thành.

Trân trọng, vì sự ra đời của đấng Thế Tôn mở đầu cho nhân loại một tư duy mới. Một tư duy vì người quên mình; vì lợi ích và an lạc cho đa số. Chính tư duy ấy có năng lực xóa dần những dị biệt giữa con người với con người; xóa dần những mâu thuẫn xã hội, đưa mọi thành phần xã hội đi tới với nhau và giúp nhau cùng hiện hữu. Chính tư duy ấy, có khả năng xóa dần những tâm thức nghi ngờ giữa con người với con người và phát khởi niềm tin yêu giữa con người với con người, giúp cho con người có khả năng chấp nhận những văn hóa, tín ngưỡng dị biệt của nhau để cùng nhau thăng hoa đến chỗ tột cùng của Trí tuệ và Từ bi. Chính những tư duy ấy, có khả năng xóa dần những bóng tối vô minh nơi tâm thức của con người, để từ nơi tâm thức của mỗi con người Phật tính đản sanh, khổ đau biến thành an lạc, trói buộc trở thành tự do, mê lầm biến thành giác ngộ, cố chấp hẹp hòi, biến thành độ lượng bao dung, biến kẻ hung tàn trở thành người lương thiện, biến kẻ điêu ngoa trở thành bậc trung chính hiền đức. Vì vậy, ngày đản sanh của đấng Thế Tôn là ngày mà cả thế giới loài người đều trân trọng và ngày này đã trở thành ngày lễ Vesak của Liên Hiệp Quốc.

Vì những ý nghĩa và giá trị như thế, nên ngày đản sanh của đấng Thế Tôn là ngày mà hàng đệ tử xuất gia và tại gia của Ngài đều đem tâm chí thành hướng về quy ngưỡng Trí đức, Đoạn đức và Ân đức của Ngài. Với trí đức, Ngài là bậc không còn có bất cứ sự sai lầm nào trong tư duy và hành động; với Đoạn đức, Ngài không còn bất cứ một loại não phiền nào dấy khởi trong tâm khi đối diện với muôn cảnh thuận và nghịch; với Ân đức, Ngài giáo hóa hết thảy muôn loài với tâm thương yêu bình đẳng.

Nên ngày đản sanh của đấng Thê Tôn, hàng đệ tử xuất gia và tại gia của Ngài đều đem lòng chí thành quy ngưỡng ba đức của Ngài và nguyện biến ba đức tính ấy trở thành hiện thực trong đời sống của chính mình, để báo đáp ân đức của Tam Bảo; ân đức của hồn thiêng sông núi; ân đức của cha mẹ tổ tiên; ân đức của mọi người và muôn loài.

Trước lễ đài trang nghiêm thanh tịnh, trong giờ phút trân trọng linh thiêng này, chúng con đem hết tâm thành, đốt giới định chơn hương, dâng lên cúng dường đức Thế Tôn, kính xin Ngài xót thương nạp thọ.

Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên, Vô Ưu Thọ Hạ, Thị Hiện Đản Sanh, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Thùy Từ Chứng Minh.

Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh GĐPTVN

Hòa Thượng THÍCH ĐỨC CHƠN

Share.

Leave A Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.