Chương trình Tang lễ Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu

0

NGÀY 17.7 NHÂM THÌN (02.09.2012)

 • 07 giờ 00: Lễ nhập kim quan.
 • 08 giờ 00: Lễ Bạch Phật khai kinh.
 • 09 giờ 00: Lễ cung thỉnh Giác linh an vị – Lễ Thọ tang.
 • 10 giờ 00: Phúng điếu.
 • 14 giờ 00: Tụng kinh – Phúng điếu.
 • 19 giờ 00: Tịnh độ.

NGÀY 18.7 NHÂM THÌN (03.09.2012)

 • 06 giờ 00: Cúng trà.
 • 08 giờ 00: Phúng điếu.0
 • 10 giờ 00: Cúng Ngọ.
 • 11 giờ 00: Cung tiến Giác linh.
 • 14 giờ 00: Tụng kinh – Phúng điếu.
 • 19 giờ 00: Tịnh độ.

NGÀY 19.7 NHÂM THÌN (04.9.2012)

 • 06 giờ 00: Cúng trà.
 • 08 giờ 00: Phúng điếu.
 • 10 giờ 00: Cúng Ngọ.
 • 11 giờ 00: Cung tiến Giác linh.
 • 14 giờ 00: Tụng kinh – Phúng điếu.
 • 19 giờ 00: Tịnh độ.

NGÀY 20.7 NHÂM THÌN (05.09.2012)

 • 06 giờ 00: Cúng trà.
 • 08 giờ 00: Phúng điếu.
 • 10 giờ 00: Cúng Ngọ.
 • 11 giờ 00: Cung tiến Giác linh.
 • 14 giờ 00: Tụng kinh – Phúng điếu.
 • 19 giờ 00: Tịnh độ.

NGÀY 21.7 NHÂM THÌN (06.09.2012)

 • 06 giờ 00: Cúng trà.
 • 08 giờ 00: Phúng điếu.
 • 10 giờ 00: Cúng Ngọ.
 • 11 giờ 00: Cung tiến Giác linh.
 • 14 giờ 00: Tụng kinh – Phúng điếu.
 • 19 giờ 00: Tịnh độ.

NGÀY 22.7 NHÂM THÌN (07.09.2012)

 • 06 giờ 00: Cúng trà.
 • 08 giờ 00: Phúng điếu.
 • 10 giờ 00: Cúng Ngọ.
 • 11 giờ 00: Sơ tuần.
 • 14 giờ 00: Tụng kinh – Phúng điếu.
 • 19 giờ 00: Tịnh độ.

NGÀY 23.7 NHÂM THÌN (08.09.2012)

 • 06 giờ 00: Cúng trà.
 • 08 giờ 00: Phúng điếu.
 • 10 giờ 00: Cúng Ngọ.
 • 11 giờ 00: Lễ Sơ dạ.
 • 15 giờ 00: Lễ Cung thỉnh Giác linh tham yết Phật Tổ.
 • 17 giờ 00: Lễ Sái tịnh Bảo tháp.
 • 19 giờ 00: Lễ Tưởng niệm của Môn đồ Pháp phái.

NGÀY 24.7 NHÂM THÌN (09.09.2012)

 • 07 giờ 00: Lễ Phát hành.
 • 07 giờ 30: Lễ Tưởng niệm của Trung Ương GHPGVN.
 • 08 giờ 00: Lễ Phất trần
 • 08 giờ 30: Cung nghinh Kim quan thăng thượng giá.
 • 09 giờ 00: Lễ thỉnh Kim quan nhập Bảo tháp.
 • 09 giờ 30: Lễ thỉnh Giác linh an vị.

Nguồn: 

Share.

Leave A Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.