Chương trình Tang Lễ Cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm (GHPGVNTN Âu Châu)

0

Chùa Khánh Anh – Paris, Pháp Quốc
Địa điểm an trí kim quan & tổ chức Tang Lễ Cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm.

 

 

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

Cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm

Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu

Viện Chủ Chùa Khánh Anh – Paris, Pháp Quốc

 

Ngày thứ hai tháng 08 năm 2013 (ngày 06 tháng 07 Quý Tỵ)
11 g 00 Nhập Kim Quan (Phần Lan).

 

Ngày thứ ba 13 tháng 08 năm 2013 (ngày 07 tháng 07 Quý Tỵ)
16 g 00 Cung thỉnh kim quan về Pháp.
20 g 00 Đảnh lễ Kim quan tại nhà quàn Rebillon Funérarium, Champigny sur Marne.

 

Ngày thứ tư 14 tháng 08 năm 2013 (ngày 08 tháng 07 Quý Tỵ)
07 g 00 Cúng trà.
08 g 00 Tụng kinh Pháp Hoa cuốn 1.
10 g 00 Lễ Bạch Phật khai kinh – Sơ tuần – Cúng Ngọ.
11 g 00 Cung tiến Giác Linh.
13 g00 Cung thỉnh kim quan an vị Giác Linh Đường [Rue François Mauriac (Parc aux Lièvres) 91000 Evry]
15 g 00 Lễ Thọ Tang.
19 g 00 Tịnh độ.

 

Ngày thứ năm 15 tháng 08 năm 2013 (ngày 09 tháng 07 Quý Tỵ)
07 g 00 Cúng trà.
08 g 00 Tụng kinh Pháp Hoa cuốn 2.
10 g 00 Lễ Cúng Ngọ.
11 g 00 Cung tiến Giác Linh.
15 g 00 Tụng kinh Kim Cang, niệm Phật.
19 g 00 Tịnh độ.

 

Ngày thứ sáu 16 tháng 08 năm 2013 (ngày 10 tháng 07 Quý Tỵ)
07 g 00 Cúng trà.
08 g 00 Tụng kinh Pháp Hoa cuốn 3.
10 g 00 Lễ Cúng Ngọ.
11 g 00 Cung tiến Giác Linh.
15 g 00 Tụng kinh Kim Cang, niệm Phật.
19 g 00 Tịnh độ.

 

Ngày thứ bảy 17 tháng 08 năm 2013 (ngày 11 tháng 07 Quý Tỵ)
07 g 00 Cúng trà.
08 g 00 Tụng kinh Pháp Hoa cuốn 4.
10 g 00 Lễ Cúng Ngọ.
11 g 00 Cung tiến Giác Linh.
15 g 00 Tụng kinh Kim Cang, niệm Phật.
19 g 00 Tịnh độ.

 

Ngày chủ nhật 18 tháng 08 năm 2013 (ngày 12 tháng 07 Quý Tỵ)
07 g 00 Cúng trà.
08 g 00 Tụng kinh Pháp Hoa cuốn 5.
10 g 00 Lễ Cúng Ngọ.
11 g 00 Cung tiến Giác Linh.
15 g 00 Tụng kinh Kim Cang, niệm Phật.
19 g 00 Tịnh độ.

 

Ngày thứ hai 19 tháng 08 năm 2013 (ngày 13 tháng 07 Quý Tỵ)
07 g 00 Cúng trà.
08 g 00 Tụng Kinh Pháp Hoa cuốn 6.
10 g 00 Lễ Cúng Ngọ.
11 g 00 Cung tiến Giác Linh.
15 g 00 Tụng kinh Di Giáo.
19 g 00 Hợp mặt Chư Tôn Đức GHPGVNTN Âu Châu.

 

Ngày thứ ba 20 tháng 08 năm 2013 (ngày 14 tháng 07 Quý Tỵ)
07 g 00 Cúng trà.
08 g 00 Tụng kinh Pháp Hoa cuốn 7.
10 g 00 Lễ Cúng Ngọ.
11 g 00 Cung tiến Giác Linh.
12 g 00 Lễ Cúng dường Trai Tăng.
15 g 00 Cung thỉnh Giác Linh lễ Phật, yết Tổ.
19 g 00 Lễ Truy Niệm GHPGVNTN Liên Châu.
20 g 50 Tâm tình của các đệ tử xuất gia và tại gia kính dâng Hòa Thượng.
22 g 00 Lễ Hoa Đăng cúng dường.

 

Ngày thứ tư 21 tháng 08 năm 2013 (ngày Rằm tháng 07 Quý Tỵ)
06 g 00 Cúng trà.
07 g 00 Cung tuyên tiểu sử, điếu văn – Đạo từ của Hòa Thượng chứng minh.
08 g 30 Lễ Phất Trần.
09 g 30 Lễ cung nghinh kim quan thăng thượng giá.
11 g 00 Lễ thỉnh kim quan trà tỳ.
11 g 30 Cảm tạ của Ban Tổ Chức.
12 g 00 Tạ Phật – Hoàn kinh.
14 g 30 Cung thỉnh Giác Linh an trí tại chùa Khánh Anh Evry.

 

HOÀN MÃN.

BAN TỔ CHỨC & MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN

>>> Xem TIỂU SỬ CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH MINH TÂM
>>> Xem THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC TANG LỄ CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH MINH TÂM

Share.

Leave A Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.