Chương trình Tang Lễ Cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm (GHPGVNTN Âu Châu)

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ
Cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm

Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu
Viện Chủ Chùa Khánh Anh – Paris, Pháp Quốc

Ban Tổ Chức Tang Lễ Cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm (GHPGVNTN Âu Châu)

Thành phần
BAN TỔ CHỨC TANG LỄ
Cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm

Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu
Viện Chủ Chùa Khánh Anh Paris Pháp Quốc

Cáo bạch Hòa Thượng Thích Minh Tâm viên tịch

Cung kính cáo bạch
HÒA THƯỢNG THÍCH MINH TÂM
Vừa an nhiên thị tịch tại bệnh viện thuộc tỉnh Turku, Phần Lan vào lúc 10 giờ 29 phút, giờ Phần Lan (9g29′ giờ Pháp Quốc), ngày 8 tháng 8 năm 2013, nhằm ngày mồng hai tháng bảy năm Quý Tỵ. Trụ thế 75 tuổi