Ban Tổ Chức Tang Lễ Cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm (GHPGVNTN Âu Châu)

htminhtam

 

Thành phần

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ

CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH MINH TÂM

Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu

Viện Chủ Chùa Khánh Anh – Paris, Pháp Quốc

 

Hội Đồng Chứng Minh:

 • Đại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu (Canada).
 • Hòa Thượng Thích Thắng Hoan (Hoa Kỳ).
 • Hòa Thượng Thích Như Huệ (Úc Châu).
 • Hòa Thượng Thích Chơn Thành (Hoa Kỳ).
 • Hòa Thượng Thích Tịnh Hạnh (Đài Loan).

Trưởng Ban Tổ Chức Tang Lễ:

 • Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa (Hoa Kỳ).

Phó Ban Tổ Chức Tang Lễ:

 • Hòa Thượng Thích Bảo Lạc (Úc Châu).
 • Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt (Pháp Quốc).
 • Hòa Thượng Thích Thái Siêu (Hoa Kỳ).
 • Hòa Thượng Thích Nguyên An (Hoa Kỳ).
 • Hòa Thượng Thích Nguyên Trí (Hoa Kỳ).
 • Hòa Thượng Thích Giác Hoàng (Pháp Quốc).
 • Hòa Thượng Thích Trí Minh (Na Uy).
 • Hòa Thượng Thích Như Điển (Đức Quốc).
 • Hòa Thượng Thích Giác Huệ (Pháp Quốc).
 • Hòa Thượng Thích Thông Hải (Hoa Kỳ).
 • Hòa Thượng Thích Bổn Đạt (Canada).

Phụ Tá Các Trưởng & Phó Ban:

 • Thượng Tọa Thích Quảng Hiền (Thụy Sĩ).
 • Thượng Tọa Thích Minh Giác (Hòa Lan).
 • Thượng Tọa Thích Tâm Hòa (Canada).
 • Thượng Tọa Thích Thông Trí (Hòa Lan).

Ban Nghi Lễ – Sám Chủ:

 • Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa (Hoa Kỳ).
 • Hòa Thượng Thích Phước Thuận (Hoa Kỳ).
 • Thượng Tọa Thích Tịnh Quang (Pháp Quốc).
 • Thượng Tọa Thích Tâm Huệ (Thụy Điển).

Ban Chấp Lịnh:

 • Hòa Thượng Thích Nguyên Trí (Hoa Kỳ) – Đệ nhất chấp lịnh.
 • Hòa Thượng Thích Quảng Ba (Úc châu) – Đệ nhị chấp lịnh.

Điều Hợp Tang Lễ:

 • Hòa Thượng Thích Trí Minh (Na Uy).
 • Hòa Thượng Thích Thông Hải (Hoa Kỳ).
 • Thượng Tọa Thích Trường Phước (Canada).
 • Thượng Tọa Thích Tâm Phương (Úc Châu).
 • Thượng Tọa Thích Nhật Trí (Hoa Kỳ).

Ban Kinh Sư:

 • Thượng Tọa Thích Tâm Huệ (Thụy Điển).
 • Thượng Tọa Thích Tịnh Quang (Pháp Quốc).
 • Thượng Tọa Thích Trường Phước (Canada).
 • Thượng Tọa Thích Hoằng Khai (Na Uy).
 • Thượng Tọa Thích Nguyên Lộc (Pháp Quốc).
 • Đại Đức Thích Thiện Mỹ (Na Uy).

Ban Kinh C:

 • Thượng Tọa Thích Pháp Nhẫn (Đức).

Ban Công Văn:

 • Thượng Tọa Thích Tâm Huệ (Thụy Điển).
 • Thượng Tọa Thích Thiện Niệm (Pháp Quốc).

Ban Thư Ký:

 • Hòa Thượng Thích Như Điển (Đức Quốc).
 • Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu (Hoa Kỳ).

Ban Trang Trí – Trần Thiết:

 • Thượng Tọa Thích Nguyên Lộc (Pháp Quốc).
 • Thượng Tọa Thích Tịnh Quang (Pháp Quốc).
 • Thượng Tọa Thích Thiện Niệm (Pháp Quốc).
 • Đh Lượng Giác, Đh Chữ, Đh Mộng Hoa, Đh Diệp, Đh Thiện Tâm (Nantes).

& Xe Tang:

 • Thượng Tọa Thích Thiện Niệm (Pháp Quốc).
 • Thượng Tọa Thích Hạnh Bảo (Phần Lan).

Ban Tiếp Tân Chư Tăng – Ni:

 • Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt (Pháp Quốc).
 • Hòa Thượng Thích Như Điển (Đức Quốc).
 • Thượng Tọa Thích Minh Giác (Hòa Lan).
 • Thượng Tọa Thích Quảng Hiền (Thụy Sĩ).
 • Thượng Tọa Thích Thông Trí (Hòa Lan).
 • Sư Bà Thích Nữ Như Tuấn (Pháp Quốc).
 • Sư Bà Thích Nữ Diệu Tâm (Đức Quốc).
 • Sư Bà Thích Nữ Như Viên (Đức Quốc)
 • Ni Sư Thích Nữ Diệu Tánh (Hoa Kỳ).
 • Ni Sư Thích Nữ Minh Hiếu (Đức Quốc).

Ban Thị Giả:

 • Điều động nhân sự: Ni Sư Thích Nữ Diệu Phước (Đức Quốc).
 • Sư Cô Thích Nữ Tịnh Hòa (Pháp Quốc).
 • Sư Cô Thích Nữ Như Quang (Pháp Quốc).
 • Sư Cô Thích Nữ Hạnh Khánh (Đức Quốc).
 • Sư Cô Thích Nữ Diệu Liên (Pháp Quốc).
 • Sư Cô Thích Nữ Thanh Nghiêm (Pháp Quốc).
 • Sư Cô Thích Nữ Nhất Nguyên (Pháp Quốc).
 • Sư Cô Thích Nữ Trí Đắc (Pháp Quốc).

Ban Cung Nghinh:

 • Thượng Tọa Thích Phước Huệ (Anh Quốc).
 • Đại Đức Thích Tâm Hiền (Anh Quốc).
 • Gia Đình Phật Tử Quảng Đức, chùa Khánh Anh (Pháp).

 Ban Xướng Ngôn Viên:

 • Thượng Tọa Thích Hoằng Khai (Na Uy).
 • Đại Đức Thích Nguyên Hùng (Pháp).
 • Đại Đức Thích Hạnh Giới (Đức).
 • Đại Đức Thích Pháp Quang (Đan Mạch).
 • Pt Ngọc Lộc, Pt Diệu Hạnh.

Ban Hầu Kim Quan:

 • Trưởng Ban: Thượng Tọa Thích Giác Thanh (Đan Mạch).
 • Thượng Tọa Thích Đồng Văn, TT Thích Giác Trí, TT Thích Hạnh Tấn (Đức), Thượng Tọa Thích Minh Phú, Thượng Tọa Thích Minh Chí, Đại Đức Thích Quảng Viên (Pháp), Đại Đức Thích Quảng Định (Hoa Kỳ), Đại Đức Thích Minh Đăng, Đại Đức Thích Minh Định, Đại Đức Thích Trí Kính (Pháp), Đại Đức Thích Trí Tài, Đại Đức Thích Linh Ấn, Đại Đức Thích Hạnh Thiện (Pháp), Đại Đức Thích Viên Giác, Đại Đức Thích Viên Tịnh (Na Uy), Đại Đức Thích Pháp Trú, Đại Đức Thích Pháp Quang (Đan Mạch),
 • Gia Đình Phật Tử Việt Nam Âu Châu.

Ban Tư Liệu – Kỷ Yếu:

 • Hòa Thượng Thích Như Điển (Đức).
 • Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu (Hoa Kỳ).
 • Thượng Tọa Thích Quảng Đạo (Pháp).
 • Đh Quảng Thành, Đh Quảng Tuệ, Đh Vĩnh Hảo, Đh Tâm Huy.

Ban Ẩm Thực – Trai Soạn:

 • Trưởng Ban: Hữu Thạnh.
 • Đh Hà, Đh Linh, Đh Quý.

Ban Y Tế:

 • BS Ngọc Quang, BS Kim Ngọc, BS Jeannine, BS Hương, BS Phương.

Ban Nhiếp Ảnh – Quay phim – Tư Liệu Ảnh Lưu Niệm:

 • Đh Chữ, Đh Chánh Lý, Đh Tế Thế, Đh Bích Xuân, Đh Sylvie, Đh Ngọc Vy.

Ban Phiên Dịch – Thông Dịch:

 • Đh Ngọc Liên, Pt Diêu Hạnh, Đh Quảng Hưng, Đh Đạt.

Ban Thủ Qũy:

 • Thượng Tọa Thích Quảng Đạo, Ni Sư Thích Nữ Diệu Trạm, Đh Thạnh, Đh Minh Nguyệt, Đh Hà,  Đh Hạnh.

Ban Tiếp Tân:

 • a/ Thư ký: Sư Cô Thích Nữ Diệu Hoàng, Sư Cô Thích Nữ Thông Nghĩa, Đh Thanh Mai, Đh Hiếu-Hạnh.
 • b/ Tiếp lễ: Đh Tuyết Trinh, Đh Tuyết Minh, Môn đồ hiếu quyến.
 • c/ Tiếp khách ngoại quốc: Đh Kim Quy, Đh Ngôn, Đh Ngọc, Đh Huê, Đh Bảo, Đh Diệu Hạnh, Đh Trang, Đh Ngọc Tuyết, Đh Tố Oanh.
 • d/ Tiếp khách đại chúng: Đh Thúy, Đh Vân Sĩ, Đh Bích, Đh Liễu, Đh Thanh Vân (Lang), Đh Ray Chi, Đh Ngọc Tuyết, Đh Thảo, Đh Như Mai, Đh Xuân – Henri, Đh Triều Âm, Đh Lộc Thành, Đh Liêm, Đh Trung (Paris), Đh Đạt, Đh Thoàn, Đh Ngọc Lộc, Đh Minh Hà.
 • e/ Tiếp nội trú: Đại Đức Thích Nhuận Hương, Đại Đức Thích Quảng Giới, Đh Công Phải, Đh Lộc Thành.

Ban Hành Đường:

 • Sư Cô Thích Nữ Minh Triều, Sa Di Ni Diệu Thiện, Đh Tùng, Đh Lâm, Đh Nicole, Đh Sáu, Đh Bích Ly, Đh Quảng Sách, Đh Phước Vân, Đh Hoa (Suisse).

Ban Vận Chuyển:

 • Phụ trách:  Đh Chánh Lý.
 • Đh Vinh, Đh Huỳnh Crystal, Đh Thoa, Đh Thế, Đh Ngọc Bửu, Đh Khamdeng, Đh Khánh Chúc, Đh Quốc Việt, Đh Hồng Minh, Đh Bửu, Đh Vĩnh Thảo, Đh Dũng, Đh Triều Âm, Đh Mai Vy.

Ban Âm Thanh – Ánh Sáng:

 • Đh Vinh, Đh Hiển, Đh Quảng Hưng.

Ban Tiếp Nhận Điện Đàm:

 • Đh Minh Ngọc, Đh Kim Ngọc, Đh Song Mai, Đh Diệu Liên.

Ban Trật Tự:

 • Đh Phải, Đh Thiện, Đh Đàm, Đh Ẩn, Đh Đh Khamdèng, Đh Khánh Chúc, Đh Cập, Đh Bùi Nhân, Đh Bửu, Đh Tuấn René, Đh Trác Việt, Đh Hồng Tây, Đh Hoàn Vũ, Đh Thiện Thành, Đh Ngọc Liêm, Đh Trần Vũ, Đh Mạnh Hà, Đh Công Thành, Đh Triều Âm, Đh Tum, Đh Ngin Thanh, Đh Alphonse, Đh Kiên, Đh Công Thiện, Đh Mạnh Sơn, Đh Quốc Huy (95), Đh Cường, Đh Báo (Thu-Bé), Đh Quốc Huy (77).

Ban Vệ Sinh:

 • Đh Tư, Đh Sinh – Tuyến.

* Giờ chót có thể bổ sung một số Phân Ban khác nữa.

>>> Xem TIỂU SỬ CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH MINH TÂM
>>> Xem CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH MINH TÂM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.