Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN Tại Canada kỳ IX – NK.2016-2020

logo-canada

Tường Trình

ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPTVN TẠI CANADA

Kỳ IX – Nhiệm kỳ 2016-2020

fb24

02/09/2016 – 11 giờ đêm:

Sau 6 tiếng lái xe, Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội mới đạp thắng và tắt máy xe trong vội vã, đậu vào bãi đậu xe của sân chùa Hương Đàm là nơi nơi tổ chức Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN tại Canada kỳ IX. Ngay cổng đã thấy ngay biểu ngữ Đại Hội thật to giăng ngang cổng đi vào bãi đậu xe của chùa.

Anh Phó Ban Tổ Chức ở gần hẳn vân tập về địa điểm sớm lắm nên Tiểu Ban Khánh Tiết đã hoàn tất việc trang hoàng phòng họp với các biểu ngữ đã được treo lên ngay ngắn. Tại đây đã thấy có mặt anh Nguyên Ứng, Đại Biểu duy nhất của đơn vị GĐPT Huyền Quang Vancouver, bay từ tận cùng của miền Tây sang miền Đông Canada cách xa khoảng gần 7.000km.

Xe đến nơi, làm sao tránh khỏi những giây phút rạng rỡ tay bắt mặt mừng theo truyền thống của anh chị em Lam Viên mỗi khi về phó hội, dù ai cũng nóng lòng muốn bắt tay vào việc ngay. Anh em đỗ về xe của anh Trưởng Ban Tổ Chức, kẻ bưng người khiêng gần như là tất cả dụng cụ văn phòng của Đại Hội: máy in. laptop. bút, mực, giấy in, stabler v.v… không thiếu thứ gì.

Vào trai đường của chùa – cũng chính là phòng họp của Đại Hội – đã được trang hoàng tươm tất; Chiếu Lực thấy ngay 3 vị trưởng thượng (Thầy Tổng Vụ Trưởng Thích Tâm Đăng, trụ trì chùa Hương Đàm, anh cả Tâm Trí – Tư Đồ Minh và anh thứ Tâm Trực – Huỳnh Văn Trung đang ngồi chờ; chắc là cũng đang ưu tư cho sự thành công của Đại Hội với nhân sự khiêm nhường hiện hữu của GĐPTVN tại Canada. Đãnh lễ Thượng Tọa Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên GHPGVNTN Hải Ngoại tại Canada và chào hỏi vui mừng với 2 anh xong, Chiếu Lực đảo mắt chung quanh thì thấy các phái đoàn đã tề tựu đầy đủ, chỉ có trong các phái đoàn còn vài anh chị vì công việc nên tuần tự sẽ tới sau (Chiếu Lực không kể tên vì sợ sơ sót). Chỉ có phái đoàn của đơn vị Quan Âm cách Hương Đàm 9 tiếng lái xe nên 2 anh Thị Nguyện và Thiện Tài (Tiểu Ban Hành Chánh và 1 anh kiêm nhiệm trong Tiểu Ban Kỹ Thuật) quyết định đi xe lửa và đang trên đường được anh Quảng Tiến phụ trách vận chuyển rước tại ga xe lửa.

Tuy Tiểu Ban Hành Chánh đang trên đường tới nhưng Trưởng Ban Tổ Chức đã cùng với các anh chị của các phái đoàn đến sớm, nhất là đơn vị yểm trợ: GĐPT Hương Đàm, mỗi người một tay trong chớp nhoáng là bàn Tiểu Ban Hành Chánh đã sẵn sàng cho việc làm thủ tục nhập Đại Hội.

Vài phút sau, lại rộn ràng ngoài sân chùa là phái đoàn Quan Âm đã đến. Anh Thị Nguyện – Huỳnh Ngọc Trọng, Trưởng Tiểu Ban Hành Chánh sau khi đảnh lễ Thầy trụ trì, chào hỏi anh em là đến ngay thị sát bàn hành chánh; có lẽ anh hài lòng vì mọi việc đã đầy đủ, chỉ chờ Cẩm Nang Đại Hội do 2 anh nầy mới vừa mang đến. Các anh chị phân phối hồ sơ và tài liệu cho vào các sơ-mi hồ sơ đại biểu. Chung quanh bàn hành chánh có Thư Ký Đại Hội, chị Diệu Hiển của Tiểu Ban Hành Chánh, chị Diệu Thanh, chị Viên Nguyệt, chị Diệu Liên, chị Ngọc Nữa, anh Nguyên Tịnh v.v…

Đại Hội nào hay bất cứ trại huấn luyện nào cũng có tình trạng bổ túc hành chánh vào giờ chót, vì vậy lúc nào Ban Tổ Chức cũng chuẩn bị để làm các tài liệu ấy như thẻ Đại Biểu có hình, bìa sơ-mi có tên, và các tài liệu liên quan: Nội Quy, Quy Chế Huynh Trưởng, Cẩm Nang, bảng tổng kết ý kiến của Tiểu Ban Tu Chính, các mẫu đơn xin gia nhập v.v…

Tổng số Đại Biểu 50 (Hương Đàm 17, Vạn Hạnh 10, Pháp Vân 5, Chánh Kiến 8, Quan Âm 2, Thiện Tâm 7, Huyền Quang 1). Anh Thiện Tài, Phụ Tá kỹ thuật với anh Minh Nguyện cũng lăng xăng lo đường dây internet để có sóng mạnh cho việc kết nối Skype với phái đoàn GĐPT Thiện Tâm, Edmonton Alberta. Nhờ phương tiện khoa học kỹ thuật khiến Đông – Tây Canada cách nhau 5, 6 ngàn cây số cũng chẳng hề gì, vẫn chào hỏi huyên thuyên và thấy mặt nhau bằng xương bằng thịt trên màn ảnh đại vĩ tuyến của máy overhead projector.

fb6

fb13

fb9

fb10

Cuối cùng mọi việc cũng đâu vào đó, những tập hồ sơ và thẻ Đại Biểu được bổ túc “giờ thứ 25” cũng hoàn tất vào khoảng 2, 3 giờ sáng đêm thứ Sáu rạng sáng thứ Bảy; và 2 anh Huynh Trưởng cuối cùng lo bổ túc các hồ sơ, tài liệu cũng hoàn tất để đi ngủ, hòa nhập với đại chúng trong giấc ngủ chập chờn, nôn nóng cho ngày trọng đại của Đại Hội hôm sau…

Thứ Bảy 03/09/2016

Sáng sớm tinh sương, mọi người còn an giấc thì đã có anh Liên Đoàn Trưởng Tâm Minh Thức – Trần Đình Hợi và lác đác vài anh chị Huynh Trưởng GĐPT Hương Đàm nào lo chánh điện, nào vào bếp nấu đồ ăn sáng cho Đại Biểu. Ngoài ra, các phái đoàn cũng lần lượt vân tập về tràn ngập hội trường.

Tiền Hội Nghị: Với thành phần chủ tọa theo thông lệ, Chủ Tọa: HTr. Minh Chơn, đương kim Trưởng Ban Hướng Dẫn, Thư Ký: HTr. Thị Nguyện Tổng Thư Ký Ban Hướng Dẫn, Kiểm Soát Viên: Htr. Nguyên Thận, và Thuyết Trình Viên là HTr. Chiếu Lực – Ngô Quốc Dũng. Phiên họp diễn ra tốt đẹp với nhiều điểm bất đồng đều được Đại Hội biểu quyết đồng thuận thông qua. Thành phần chủ tọa đoàn các phiên họp khoáng đại được Đại Hội đồng thuận thông qua; chương trình các buổi lễ cũng được lượt duyệt một cách hoàn chỉnh; xướng ngôn viên các buổi lễ cũng đã được phân công hẳn hòi và sẵn sàng cho Lễ Khai mạc Đại Hội…

Lễ Khai Mạc

Tiếng xướng ngôn viên Nguyên Ứng – Lê Chí Đời lanh lãnh trong Đại Hùng Bửu Điện chùa Hương Đàm để vân tập Đại Biểu và Quan Khách; rồi 3 hồi chuông trống Bát Nhã thỉnh sư trang nghiêm từng hồi hòa quyện với đại chúng đồng niệm hồng danh Bổn Sư để cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức quang lâm Đại Hùng Bửu Điện chứng minh Lễ Khai Mạc Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN tại Canada kỳ IX.

fb2

fb1

fb20

fb23

Sau phần nghi lễ thông thường như niêm hương bạch Phật, chào Phật Giáo kỳ, GĐPT kỳ, nhập từ bi quán… Trong phần giới thiệu, có sự quang lâm của Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHN Canada; Hòa Thượng Thích Bổn Đạt (đến từ Ottawa); Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên, Thượng Tọa Thích Tâm Đăng (trụ trì chùa Hương Đàm) và Tổng Vụ Phó, Thượng Tọa Thích Thường Nguyên (đến từ Toronto). Quan khách có 2 Đạo Hữu Nguyên Huy – Ngô Phi Mậu là Gia Trưởng GĐPT Vạn Hạnh Toronto, Nguyên Chính – Nguyễn Văn Kim, Gia Trưởng GĐPT Hương Đàm và một số Đạo Hữu tại đạo tràng Hương Đàm thành phố Hamilton, Ontario Canada.

Sau bài diễn văn chào mừng các phái đoàn và Đại Hội của Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội là bài diễn văn khai mạc của Trưởng Ban Hướng Dẫn: HTr. Minh Chơn – Nguyễn Văn Chính; tiếp theo là huấn từ của Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới Đặc Trách Hải Ngoại của HTr. Tâm Trí – Tư Đồ Minh; và cuối cùng là đạo từ của Chư Tôn Đức chứng minh: Hòa Thượng Chủ Tịch Hội Đồng Điếu Hành Thích Bổn Đạt, Thượng Tọa Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên Thích Tâm Đăng và Thượng Tọa Tổng Vụ Phó Thích Thường Nguyên.

Qua hơn 2 tiếng đồng hồ, buổi lễ khai mạc Đại Hội đã kết thúc, sau đó Chư Tôn Đức cùng chụp hình lưu niệm với Đại Hội trong vội vã để cung tiễn Hòa Thượng Chủ Tịch Hội Đồng Điếu Hành lên đường về Ottawa tiếp tục lo cho Pháp Hội Về Nguồn. Còn lại tại Đại Hội là nhị vị Thượng Tọa Tổng Vụ Trưởng và Tổng Vụ Phó đã cùng với Đại Hội thọ trai. Các món ăn tự chọn do HTr. Giác Hoa thuộc GĐPT Pháp Vân cúng dường với các món chay rất đặc biệt. Được biết, HTr. Giác Hoa chính là một trong những tay bếp chính của đạo tràng Pháp Vân hiện nay. Nhân đây, Ban Tổ Chức xin gởi lời tán thán công đức của Htr. Giác Hoa, là hiền thê của HTr. Quảng Tiến – Diệp Gia Đức, một Đại Biểu của GĐPT Pháp Vân đã dõng mãnh nhận trách nhiệm Ban Viên Ban Hướng Dẫn là Ủy Viên Thiếu Nam và Oanh Vũ Nam.

Thọ trai vừa xong thì phiên khoáng đại 1 – Báo cáo 6 năm hoạt động của GĐPTVN tại Canada – phải diễn ra ngay để có thể điều chỉnh thời gian lại cho phù hợp với chương trình Đại Hội đã soạn thảo và dự trù khít khao, vì thời gian thì ngắn ngủi mà Lam sự thì quá sức nhiều. Vậy mà phiên họp khoáng đại 1 trôi qua vẫn chưa điều chỉnh được thời gian.

Phiên họp khoáng đại 2 – Tu chính những vấn đề đồng nhất trong GĐPT, vì tầm quan trọng của phiên họp công cử thành phần Ban Hướng Dẫn nhiệm kỳ 2016-2020 nên chỉ diễn ra vỏn vẹn 45 phút thay vì dự trù là 2 giờ 15 phút. Chủ Tọa Đoàn đã thông qua được phần I là thống nhất về hình thức chào cờ Hoa Sen Trắng hằng tuần cho các đơn vị đồng nhất tuân theo. Sang phần II về nghi thức tụng niệm hằng tuần của GĐPT gồm 34 điểm do anh Minh Lộc nêu ra và gởi ra trước để tham khảo. Đặc biệt là có nhiều phát sinh mới, vì vậy chỉ mới có thống nhất được 5 điểm thì bị thông báo hết giờ. Chủ Tọa đành hỏi ý kiến Đại Hội và quyết định dừng lại và áp dụng 5 điểm thống nhất nầy còn lại các điểm khác vẫn theo tu chính nghi thức tụng niệm của Đại Hội kỳ V.

“Bếp trưởng” Giác Hoa cũng rất tinh tế, biết chiều nay sau khi ăn là vào phiên họp khoáng đại 3 rất gay go và vô cùng quan trọng, nên cho ăn bún chả rất gọn gàng nhưng ngon tuyệt.

Có thể nói phiên họp khoáng đại nầy thành công là Đại Hội thành công và nếu phiên họp khoáng đại nầy bế tắc là Đại Hội thất bại. Quả đúng là “Tiền hung hậu kiết”, do có 2 khuynh hướng “lưu nhiệm, hoán vị và bổ sung” và khuynh hướng “phải bầu lại hoàn toàn”; Đại Hội đã biểu quyết và thống nhất “bầu lại hoàn toàn thành phần Ban Thường Vụ”. Khi bầu lại hoàn toàn không được hạnh thông – thời gian đã chiếm qua phần Họp Vui Quanh Đèn và văn nghệ chào mừng Đại Hội thành công – vẫn lẫn quẩn trong “đề cử rồi rút lui”, không công cử được Phó Trưởng Ban Ngành Nữ theo quy định của Đại Hội, đành quyết định 2 Phó Trưởng Ban đều là nam, 1 lo Nội Vụ và 1 lo Ngoại Vụ. “Rút lui” đã thành nếp trong tư tưởng Đại Biểu nên chức vụ nào cũng gặp chướng duyên; đến 11 giờ đêm mới được nghĩ giải lao cho hạ hỏa rồi trở lại bầu cử các phần hành do anh Tân Trưởng Ban đề nghị và Đại Hội bầu cử công khai bằng cách đưa tay. Đến chức vụ cuối cùng là Phó Tổng Thư Ký thật dễ thương làm sao, có tới 2 anh và 1 chị quyết định không rút tên và Đại Hội biểu quyết bầu phiếu kín cho vui vẽ cả làng. Thật sự số phiếu của các đề cử viên xê xích nhau 1, 2 phiếu trông cũng hào hứng thật. Cuối cùng nhờ Tam Bảo gia hộ, mọi sự đã hạnh thông; thành phần Tân Ban Hướng Dẫn Canada không khác gì nhiều với tinh thần “lưu nhiệm, hoán vị và bổ sung”:

Huynh Trưởng Cố Vấn:

 • HTr. cấp Dũng Tâm Trí – Tư Đồ Minh.
 • HTr. cấp Tấn Đồng Duyên – Trương Đình Phước.

Ban Thường Vụ:

 • Trưởng Ban: HTr. cấp Tấn Minh Chơn – Nguyễn Văn Chính.
 • Phó Trưởng Ban Nội Vụ: HTr. cấp Tấn Minh Lộc – Trần Văn Lợi.
 • Phó Trưởng Ban Ngoại Vụ: HTr. cấp Tấn Thị Nguyện – Huỳnh Ngọc Trọng.
 • Tổng Thư Ký: HTr. cấp Tấn Chiếu Lực – Ngô Quốc Dũng.
 • Phó Tổng Thư Ký: HTr. cấp Tập Quảng Chương – Ngô Phi Văn.
 • Thủ Quỹ: HTr. cấp Tín: Tuệ Quang – Lê Văn Hoàng.
 • Ủy Viên Nội Vụ: HTr cấp Tấn: Tâm Trực – Huỳnh Văn Trung.
 • Đại Diện BHD tại Miền Đông: HTr cấp Tín: Nguyên Thận – Nguyễn Văn Cẩn.
 • Đại Diện BHD tại Miền Tây: HTr cấp Tấn Minh Lộc – Trần Văn Lợi (kiêm nhiệm).

Các Ủy Viên:

 • Ủy Viên Nghiên Huấn: HTr. cấp Tấn: Tâm Trực Huỳnh Văn Trung (kiêm nhiệm).
 • Ủy Viên Hoạt Động Thanh Niên: HTr. cấp Tín: Minh Nguyện Nguyễn Hoàng Vũ.
 • Ủy Viên Báo Chí: HTr. cấp Tín Nguyên Tịnh Phạm Xuân Quang.
 • Ủy Viên Văn nghệ: HTr. cấp Tín Diệu Thanh Quách Thị Dung.
 • Ủy Viên Doanh Tế – Xã Hội: HTr. cấp Tín Nguyên Ứng Lê Chí Đời.
 • Ủy Viên Thiếu Nam & Oanh Vũ Nam: HTr. cấp Tập: Quảng Tiến Diệp Gia Đức.
 • Ủy Viên Thiếu Nữ & Oanh Vũ Nữ: HTr. cấp Tín: Diệu Trang Quách Thị Nhung.
 • Ủy Viên Cựu Huynh Trưởng: HTr. Tâm Thức Đoàn Duy.
 • Phụ tá Ủy Viên Doanh Tế – Xã Hội: HTr. cấp Tín Đức Vũ Nguyễn Hữu Phúc.

Chủ Nhật 04/09/2016

 Buổi lễ thọ cấp Tấn được dời qua sáng sớm tinh sương ngày Chủ Nhật. 5 giờ sáng thức chúng, y phục chỉnh tề, chỉ có Đại Biểu ngủ lại tại chùa thì có mặt đầy đủ còn các Đại Biểu về nhà ngủ thì chỉ một vài vị tại địa phương mới có thể tới sớm để tham dự.

fb20

fb17

Có 3 Huynh Trưởng thọ cấp Tấn, 2 ở miền Đông thọ cấp tại chùa Hương Đàm và 1 thọ cấp tại tịnh thất của Thượng Tọa Thích Hạnh Cần với sự chứng kiến của Ban Huynh Trưởng GĐPT Thiện Tâm; vì tại miền Tây còn sớm nên đã tiến hành lễ thọ cấp Tấn ngay sau khi phiên họp khoáng đại 3 (công cử thành phần tân Ban Hướng Dẫn); tại miền Đông buổi lễ đã diễn ra trong trang nghiêm, thanh tịnh tại chánh điện chùa Hương Đàm.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Phiên họp khoáng đại cuối cùng (phiên khoáng đại 4) cũng bị trễ. Tuy nhiên, vì phải trả không gian trai đường cho đại chúng Phật Tử chùa Hương Đàm nên Chủ Tọa Đoàn cương quyết phải thực hiện đúng thời gian quy định cho việc chuẩn bị Lễ Bế Mạc Đại Hội cũng diễn ra tại phòng họp của Đại Hội. Trong buổi Lễ Bế Mạc đã cử hành nghi thức Phát Nguyện nhận lãnh trách niệm của Tân Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Canada nhiệm kỳ 2016-2020. Sau cùng là đạo từ của Thượng Tọa Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên và nghi thức Hồi Hướng Công Đức để kết thúc Đại Hội.

Đặc biệt, một vòng dây thân ái được kết nối với phái đoàn Đại Biểu GĐPT Thiện Tâm, miền Tây Canada qua màn hình projector thật hy hữu. Nhờ tận dụng khoa học kỹ thuật, Lam Viên GĐPT chúng ta không còn bị ngăn ngại bởi không gian hay thời gian nữa. Sau bài dây thân ái, Thượng Tọa Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên hồi tưởng lại cái thời Thượng Tọa là 1 Huynh Trưởng cấp Tập của GĐPTVN. Thượng Tọa đã cho một trò chơi và bắt nhịp 2 bài hùng ca quê hương “Từ Nam Quan Cà Mau” và bài “Việt Nam, Việt Nam” vang dội cả trai đường, xem như thay thế cho chương trình văn nghệ chào mừng Đại Hội thành công.

fb26

Cuối cùng là một duyên sự cũng thể hiện tình lam thiêng liêng. Một số Đại Biểu phải lên đường sớm tùy theo chuyến bay hay chuyến xe; số còn lại đáp lời mời của chị Ngọc Nữ – Vưu Thị Liêng Hồng, Đại Biểu GĐPT Hương Đàm, tham dự cúng trai tuần cho mẹ chị vừa quá vãng trong thời gian chuẩn bị Đại Hội. Dù chị Ngọc Nữ vừa mất đi người mẹ hiền nhưng chị vẫn không vắng mặt một thời khắc nào xuyên suốt 3 ngày Đại Hội. Với tinh thần đó chỉ có trong GĐPT mà thôi, vì ai ai cũng thấu hiểu “Lý tưởng chỉ hướng cho thuyền đời và nỡ hoa cho cuộc sống”.

Để thay lời kết, chúng ta toàn thể Lam Viên GĐPT tại Canada có thể mạnh dạn đồng thanh thét lên một cách hân hoan, nhẹ nhõm:

Chúc Mừng

CHIẾU LỰC Ngô Quốc Dũng

Nguồn: gdpthaingoai.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.