Húy nhật – Tưởng niệm Ni Sư Thích Nữ Huỳnh Liên

0

Vào ngày 19.3.ÂL Quý Tỵ (28/4/2013) lễ húy nhật – tưởng niệm lần thứ 26 của Ni Sư Thích Nữ Huỳnh Liên, Đệ Nhất Ni Trưởng Hệ Phái Khất Sĩ Việt Nam đã được tổ chức trang trọng tại tịnh xá Ngọc Phương, số 498/1 Lê Quang Định, phường 1, quận Gò Vấp, Tp.HCM, Việt Nam).

Ni Trưởng Huỳnh Liên thế danh Nguyễn Thị Trừ, xuất gia năm 23 tuổi theo hạnh trì bình khất thực, một pháp tu khổ hạnh nhất ở miền Nam Việt Nam. Đặc biệt, giáo pháp này không nhận người nữ tu nhưng Ni Sư đã khéo vận động nhiều đồng bạn cùng xin xuất gia và tự phát đại tâm khổ tu với hạnh nguyện làm chiếc thuyền chở chuyên phái nữ.

Ni Sư được đức Tổ Sư Minh Đăng Quang khen “đó là hạnh nguyện của Bồ-tát, chỉ có Bồ-tát mới có hạnh nguyện rộng lớn như vậy”. Sau hai 2 thử thách luyện trí trau tâm, Ni Sư được Tổ sư trao truyền giới pháp y bát khất sĩ làm Tỳ-kheo-ni tại Linh Bửu Tự với pháp danh là Huỳnh Liên, được Tổ Sư thọ ký là Trưởng Tử Ni hướng dẫn Ni chúng tu học.

Kể từ đó, Ni Trưởng được theo chân đức Tổ Sư du hóa khắp các tỉnh miền Đông Nam Phần, Tây Nam Phần. Năm 1954, Đức Tổ Sư vắng bóng, Ni Trưởng một tay lèo lái con thuyền Liên Hoa Khất Sĩ vượt mọi phong ba bão táp, giữ vững ngôi đạo tràng Liên Hoa Khất Sĩ và phát triển rộng ra khắp hai miền Nam, Trung và Cao Nguyên Trung Phần.

Đi đến đâu là Ni Trưởng thuyết pháp, giảng kinh, thiết lập đạo tràng, tiếp Chúng độ Ni, mở nhiều lớp giáo lý dạy chư Ni và Phật Tử tu học, thiết lập nhiều Cô Nhi Viện, Ký Nhi Viện giúp đời cứu trẻ. Nhờ bi nguyện độ sanh sâu rộng, đức từ mẫn bao la, Ni Trưởng được hội nhập vào lòng người, lập nên hàng trăm ngôi tịnh xá.

Là bậc thông minh trí tuệ lại sẵn khiếu văn chương, Ni Trưởng phiên dịch các kinh điển từ chữ Pali, chữ Hán thành tiếng Việt văn vần, nhằm phương tiện đem đạo vào đời, vừa cho chư Ni và Phật Tử dễ đọc tụng, dễ thông hiểu nghĩa lý huyền diệu không sai thánh ý của Phật. Đó chính là cách Ni Trưởng đem đạo vào đời bằng trái tim tâm hồn của người con Phật. Ngoài ra Ni Trưởng còn dạy Ni chúng học và sáng tác văn thơ.

Từ năm 1966 đến 1975, Ni Trưởng lãnh đạo các phong trào vận động hòa bình tại Sài Gòn, năm 1971 là Cố Vấn cho Phong Trào Phụ Nữ Đòi Quyền Sống. Năm 1981, Ni Trưởng tham gia  GHPGVN.

Khi hạnh nguyện độ sanh viên thành, Ni Trưởng xả báo an tường, thu thần tịch diệt vào lúc 16g20′ ngày 16-4-1987.

Tin GNO

Share.

Leave A Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.