Kinh Trung A-hàm (Hán tạng – Bắc truyền) – Tập 1

0

KINH TRUNG A-HÀM
Mādhyamāgama

中 阿 含 經

HÁN DỊCH:
TAM TẠNG CÙ-ĐÀM TĂNG-GIÀ-ĐỀ-BÀ (Saṅghadeva)
三 藏 瞿 曇 僧 伽 提 婆
VIỆT DỊCH:
HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ
———=oOo=———

TVGĐPT – Kinh TRUNG A-HÀM, tiếng Phạn là Madhyamàgama, gồm 60 quyển, do ngài Cù-đàm Tăng-già-đề-bà dịch sang Hán văn vào đời Đông Tấn (317-419), Trung Quốc, được xếp vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh tập 1.

Theo Tát-bà-đa Tỳ-ni Tỳ-bà-sa 1, Kinh Trung A-hàm là một bộ kinh Đức Phật giảng nói các nghĩa lý sâu xa cho hàng chúng sinh lợi căn nghe. Kinh này lấy việc tự thuật giáo nghĩa của Đức Phật và các đệ tử của Ngài là chính. Trong đó thỉnh thoảng cũng nói về những điều răn dạy của Đức Phật đối với các đệ tử, các bậc vương giả, cư sĩ và các ngoại đạo.

Toàn kinh gồm có 5 phần tụng (Ngũ tụng), 18 Phẩm222 Kinh. Ngũ tụng gồm Sơ tụng, Tiểu Độ Thành tụng, Niệm tụng, Phân Biệt tụng và Hậu tụng.

(Theo “Khái quát về nguồn gốc Kinh A-hàm” của Thượng Tọa Thích Nguyên Hiền).

oOo

18 Phẩm trong Kinh Trung A-hàm:

 • Phẩm thứ 1: PHẨM BẢY PHÁP.
 • Phẩm thứ 2: PHẨM NGHIỆP TƯƠNG ƯNG.
 • Phẩm thứ 3: PHẨM XÁ-LÊ TỬ TƯƠNG ƯNG.
 • Phẩm thứ 4: PHẨM VỊ TẰNG HỮU PHÁP.
 • Phẩm thứ 5: PHẨM TẬP TƯƠNG ƯNG.
 • Phẩm thứ 6: PHẨM VƯƠNG TƯƠNG ƯNG.
 • Phẩm thứ 7: PHẨM TRƯỜNG THỌ VƯƠNG.
 • Phẩm thứ 8: PHẨM UẾ.
 • Phẩm thứ 9: PHẨM NHÂN.
 • Phẩm thứ 10: PHẨM LÂM.
 • Phẩm thứ 11: PHẨM ĐẠI (phần đầu).
 • Phẩm thứ 12: PHẨM PHẠM CHÍ (phần đầu và phần sau).
 • Phẩm thứ 13: PHẨM CĂN BỔN PHÂN BIỆT.
 • Phẩm thứ 14: PHẨM TÂM.
 • Phẩm thứ 15: PHẨM SONG.
 • Phẩm thứ 16: PHẨM ĐẠI (phần sau).
 • Phẩm thứ 17: PHẨM BÔ-ĐA-LỢI.
 • Phẩm thứ 18: PHẨM LỆ.

Ấn bản Việt dịch toàn bộ Kinh A-hàm của Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ gồm có 3 tập. Thư Viện GĐPT sẽ lần lượt đăng tải mỗi bài một tập.

oOo

KINH TRUNG A-HÀM
TẬP I
(từ kinh thứ nhất đến kinh thứ 71)

— HẾT TẬP I KINH TRUNG A-HÀM —

 

Share.

Leave A Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.