Lời khuyên

0

 

Thập ác (*) đúng tên là thập nghịch,

Nghịch đời, nghịch đạo, nghịch anh em. 

“Sá chi suy thịnh cuộc đời,

Thịnh suy như hạt sương rơi đầu cành”.

Nay đồ đệ lắng nghe thầy dạy bảo:

Trong trường đời còn lắm nỗi chông gai. 

Đừng mê nữa, hãy mau mau tỉnh ngộ, 

Nên quay về, thầy dẫn lối con đi. 

Hạ công phu, danh lợi chẳng mong cầu, 

Đừng ham thích rượu trà say con nhỉ.

Vì thương con nên thầy luôn khuyên nhủ, 

Thắp đèn từ, đuốc tuệ con dắt con đi.

Này con ơi ! Vạn vật chẳng thường còn,

Đừng rẽ lối, cũng đừng nên ganh ghét.

Điều này nửa con nên nhớ kỹ:

Nơi chánh giác ấy là chổ tôn nghiêm,

Nên xoay tâm chuyển tánh chẳng theo tà,

Đừng học lối đua chen ngoài thế sự ,

Uổng một đời mê mãi chốn trầm luân.

Có nghe không, điều ấy thuộc về con, 

Đừng hối tiếc khi con sa hầm hố,

Thầy đau lòng muốn vớt có được chăng?

Thiện căn vốn có tự tâm,

Ác tâm cũng bởi tâm mình mà ra.

Nghĩ suy ác nghiệp, ma tà,

Do duyên mà có, có nào tự tâm?

Bỏ ác nghiệp – gương tâm sáng tỏ, 

Giữ điều lành – đuốc tuệ ngời soi.

Về đây nương bóng Phật đài,

Vơi đi nổi khổ những ngày tháng qua.

 

Đại Đức THÍCH NGUYÊN LỘC 
Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Khánh Trà

 

(*) Thập ác: 10 điều ác theo kinh điển Phật Giáo.

Share.

Comments are closed.