Lục Độ

0

LỤC ĐỘ

Người con Phật phát tâm quảng đại
Phải ngày đêm chẳng ngại trau dồi
Thực hành SÁU HẠNH không thôi
Ba-la-mật Pháp, Thầy thời dạy khuyên

Hạnh thứ nhất hành tâm BỐ THÍ
Nội, ngoại tài nhớ kỷ đừng quên
Chuyên tâm hoằng pháp vững bền
Mang niềm vô úy nhẹ tênh đến người

Hạnh thứ hai phải luôn TRÌ GIỚI
Nguyện giữ gìn trì với toàn tâm
Tránh xa dục vọng mê lầm
Đễ hòng thoát khỏi trói cầm nghiệp mang

Hạnh thứ ba bình tâm NHẪN NHỤC
Bởi biết thân khẩu tục vô thường
Quán từ thấm đẫm lòng thương
Mỉm cười hỷ lạc trên đường độ sanh

Hạnh thứ tư luôn luôn TINH TẤN
Tứ Chánh Cần điểm nhấn đâu xa
Tạc lòng diệt sạch tâm ma
Niệm lành nuôi dưỡng ấy là tấn tu

Hạnh thứ năm siêng năng THIỀN ĐỊNH
Tập trung từng niệm chính không lơi
Quán thân ngũ uẫn chơi vơi
Nhất tâm dẹp vọng tìm nơi an bình

Hạnh thứ sáu phát dương TRÍ HUỆ
Nội minh bền kiến huệ xá chi
Nương theo kinh kệ tu trì
Đạo thời vững chắc, Phật tri kiến mình

Phát nguyện rồi hằng luôn ghi nhớ
Sáu hạnh này mãi chớ không thôi
Ngày đêm tinh tấn trau dồi
Ắt rằng cõi Phật hiện thời trong ta.

THÍCH THUYỀN ẤN

Share.

Leave A Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.