Diệt ngay "Lục Tặc" ngoài đời

Phật Quang Đại Từ Điển giải thích: Lục tặc là 6 tên cướp. 6 trần sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp nhờ 6 căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý làm môi giới, cướp đoạt công năng tài pháp, cho nên ví nó như 6 tên giặc cướp…