Browsing: di lặc

Trại văn chương
0

Khi nào dù là đang đứng trước gương nhưng vẫn không trông thấy mình đâu cả, đang nhịp chiếc mõ thật đều nhưng chỉ nghe thấy một sự yên lặng mênh mông, và nén hương đang cháy trước mặt chẳng bốc lên một mùi thơm nào, thì khi ấy các ảo giác mới tan biến hết, và cũng chỉ khi ấy pho tượng Phật mới không còn ngồi im trên bệ…

Vườn thơ
0

Phật Quang Đại Từ Điển giải thích: Lục tặc là 6 tên cướp. 6 trần sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp nhờ 6 căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý làm môi giới, cướp đoạt công năng tài pháp, cho nên ví nó như 6 tên giặc cướp…