Film tài liệu Tang lễ Bồ-tát Thích Quảng Đức

“Những thước phim trong video clip này sưu tập lại một số hình ảnh lịch sử tại thời điểm cung nghnh kim quan di thể Bồ-tát Thích Quảng Đức từ chùa Xá Lợi đến An Dưỡng Địa – Phú Lâm, Sài Gòn hỏa thiêu lại lần thứ nhất…

Điếu văn trong Lễ tưởng niệm Bồ-tát Thích Quảng Đức đầu tiên tại chùa Ấn Quang

Hôm nay đệ tử chí thành
Cầu ngày cứu vớt chúng sanh Ta-bà
Cũng vì giữ đạo Thích Ca
Bảo tồn Đạo Pháp lập ra nguyện này.
Kính lạy Thầy – Giác linh Quảng Đức
Đến ngày nay nguyện lực đã tròn…

Tổng Hội Cư Sĩ Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Pháp Nạn

Vào lúc 14g00 (giờ Califronia, USA) ngày 23 tháng 6 năm 2013, tại hội trường Jerome Center, Thành phố Santa Ana, Nam Califronia, Hoa Kỳ, Tổng Hội Cư Sĩ Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ đã long trọng tổ chức Lễ Tưởng Niệm 50 năm Pháp Nạn (1963-2013) Bồ Tát Thích Quảng Đức và Tăng – Tín Đồ Phật Giáo vị pháp vong thân…

GHPGVNTN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan tưởng niệm 50 năm Bồ Tát Thích Quảng Đức & Chư Thánh Tử Đạo vị pháp vong thân

Vào các ngày 15 và 19.6.2013, tại Sydney – Úc-đại-Lợi. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan đã long trọng tổ chức Đại Lễ Tri Ân – Tưởng Niệm Bồ Tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân và Chư Thánh Tử Đạo Phật Giáo Việt Nam…