Tại sao bút chì có cục tẩy?

Bạn biết đấy, cục tẩy sinh ra để xóa đi những chữ viết chưa được tròn trịa, chưa được chính xác, thì chúng ta cũng hãy dùng cục tẩy của mình – sự bao dung và thứ tha – để tẩy đi những sai lầm của mình và người khác mắc phải…