Browsing: cẩm nang

Kiến thức hữu ích
1

Tập sách nhỏ này chỉ ghi lại ngắn gọn và cô đọng những kiến thức cơ bản trong sinh hoạt GĐPT để giúp các anh chị em thuận tiện trong việc tham khảo, giúp các em Đoàn Sinh có nhiều thời gian vui chơi và tham gia các hoạt động khác nhiều hơn. Tuy nhiên, cùng với tập sách này, mỗi Đoàn Sinh cũng cần có một “sổ tay sinh hoạt” của riêng mình để ghi thêm những điều cần thiết trong quá trình sinh hoạt…